Hvordan

Den mentale sundhedsordning via MentalGym er forebyggende, og giver ledelsen et system, der muliggør et dynamisk og vedvarende strategisk fokus på mental sundhed i virksomheden.

Konceptet består af fire dele:

1. Løbende adgang til forebyggende, personlig og individuel coaching

Medarbejderen får – når og hvis hun har lyst og behov – anonym adgang til at tale om udfordringer, problemer, ambitioner og mål ud fra et holistisk perspektiv, dvs. om alle emner uanset om de relaterer sig til privat- eller arbejdslivet.

Det, som den enkelte medarbejder vælger at tale med MentalGyms coaches om, er 100% fortroligt.

2. Workshops/fokusgrupper – involvering af mange

Den anden del af konceptet handler om at spørge og involvere de medarbejdere, der ikke nødvendigvis føler behov for at benytte sig af den personlige 1til1-coaching. For en succesfuld virksomhed er det afgørende, at alle medarbejdere inviteres til at ytre sig og komme med forslag til forbedringer og til hvorledes disse bedst gennemføres. Der skabes en struktureret for vedvarende platform for medarbejderinvolvering, motivation og udvikling.

3. Implementering af de vigtigste forbedringer i organisationen

I rapportform og face2face bliver ledelsen med faste intervaller forelagt de til enhver tid væsentligste forbedringsforslag og anbefalinger med henblik på at justere og styrke hele virksomheden.

Ledelsen lytter, lærer og agerer således løbende på medarbejdernes væsentligste input. I denne proces støttes ledergruppen både som gruppe og individer med de rigtige værktøjer, så den enkelte leder, ledergruppen og virksomheden som helhed kontinuerligt styrkes.

4. Digital måling af medarbejdertilfredshed på individ-, team- og afdelingsniveau i REALTID

Som tilvalg kan virksomheden digitalt få daglige, ugentlige eller løbende målinger med andre intervaller af medarbejdernes tilfredshed ved brug af en app. I app’en giver den enkelte medarbejder sin egen arbejdsdag eller -uge karaktér. Derved spottes eventuelle udfordringer på individ-, team- eller afdelingsniveau i princippet i REALTID, således at udfordringer, behov og ønskes kan vurderes i opløbet og behandles og adresseres proaktivt. Medarbejdernes digitale input udgør den kvantitative og løbende ’scanning’, der medvirker til at identificere områder, der kræver opmærksomhed, ligesom input herfra indgår i MentalGyms samlede rapportering til ledergruppen.